Barry Goodfield

Barry Goodfield


barry goodfield

 

Toen een van zijn klanten niet aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen, gaf deze aan de Amerikaanse psycholoog Barry Goodfield een professionele camera om de rekening te betalen. Goodfield besloot – het was in de jaren ’60, er was nauwelijks ervaring met cameragebruik – om een aantal van zijn sessies op te nemen.

Bij het terugkijken van de opnamen ontdekte hij patronen in het gedrag, in het bijzonder in de gezichtsuitdrukkingen van zijn cliënten. Zo liet één cliënt telkens als een bepaald onderwerp ter sprake werd gebracht, zijn tong kort naar buiten komen. Nooit in zijn kort daarvoor afgeronde studie had hij over dergelijke patronen iets gehoord.

Naar aanleiding van zijn ontdekking maakte Goodfield studie van deze patronen. Wat hij vastlegde, bleken relaties tussen bepaald non-verbaal gedrag en onderliggende trauma’s. Goodfield gebruikte zijn bevindingen in het bijzonder voor therapeutische doeleinden – de behandeling van trauma’s. In het dagelijks leven kunnen de wetenswaardigheden van Goodfield gebruikt worden om ingrijpende ervaringen en daarmee samenhangende emoties te herkennen.

Recent wetenschappelijk onderzoek bevestigt steeds meer de bevindingen van Goodfield

UA-4100807-1