Paul Ekman

Paul EkmanPaulEkman

Paul Ekman was in de jaren ‘60 van de vorige eeuw een jonge onderzoeker in San Francisco. Hij kreeg de opdracht een onderzoek te doen naar de hypothese van Darwin.

In zijn onderzoek Ekman stelde vast dat er in de westerse wereld zeven emoties zijn die altijd op dezelfde non-verbale manier worden geuit: verdriet, angst, verrassing, boosheid, minachting, afschuw en blijdschap. Daarmee vond hij een bevestiging voor Darwin’s opvatting.

Om de hypothese verder te toetsen, deed hij vervolgonderzoek buiten de westerse cultuur, bij Braziliaanse indianenstammen die niet eerder met westerlingen in aanraking waren geweest. Onder meer door de proefpersonen foto’s te laten zien en daarbij hun reacties – vooral gezichtsuitdrukkingen – vast te leggen, vond hij ook hier dezelfde zeven emoties die bovendien door de indianen op dezelfde manier non-verbaal worden uitgedrukt als door westerlingen.

Het pionierswerk van Ekman is sindsdien door velen beproefd, bevestigd en verfijnd. De uitkomsten worden alom als juist aangenomen.

Een kanttekening is daarbij echter wel op zijn plaats: de emotie en de daarbij horende uitdrukking is voor alle mensen hetzelfde, maar datgene wat de emotie veroorzaakt kan per cultuur zeer wezenlijk verschillen. Westerlingen zullen erg schrikken van of een slang, terwijl mensen die dergelijke beesten gewend zijn, dat niet zullen doen.

UA-4100807-1