De olifant in je

De Olifant in je

Word meer jezelfDe meesten van ons kennen het plaatje wel in figuur 1, de ijsberg. Een relatief klein gedeelte boven de waterlijn is het communicatie deel waar we bewust van zijn. Het grote deel onder de waterlijn zal vele malen meer invloed hebben op de communicatie alleen niet meer bewust. Dit totaal bepaalt ons gedrag. Onder de waterlijn heeft de grootste invloed, maar is het moeilijkste te veranderenijsberg verise 3

 

Inzicht in onbewuste communicatie helpt misverstanden en foutieve beslissingen te voorkomen. Bijvoorbeeld:  Een sollicitant roept, op onderbewust niveau, een associatie op met iemand die je vroeger vijandig gezind is geweest (bijv. gepest op school, dominante baas etc.) Onbewust serveer je de sollicitant af.

Andersom kan ook, de associatie met een vriend of een ander positief persoon in je leven. In dit geval ben je niet meer zo kritisch en neem je misschien de verkeerde persoon aan. Beide gevallen zijn onwenselijk maar gebeuren dagelijks in de praktijk. Liefst zou je er neutraal in staan, maar hoe doe je dat ?

 

olifant versie 3


De waterlijn geeft de grens weer van het onbewuste en bewuste niveau. Hoe lager deze lijn is, hoe sterker iemand staat. Door deze objectiviteit is het gemakkelijker om goede keuzes te maken. Het heeft dus de voorkeur deze onderbewustzijnslijn zo laag mogelijk te laten zakken vanwege de volgende voordelen:

 

–       persoon wordt zich bewuster van  zijn gedrag en krijgt daardoor meer grip.

–       persoon kan concreter beslissen.

–       persoon komt meer in zijn kracht te staan.

–       persoon wordt meer zichzelf.

–       persoon komt meer in rust.

–       persoon is meer stressbestendig.

–       persoon handelt minder vanuit ego.

–       persoon is neutraler in zijn waarnemingen en reageren.

 

Een bijkomend belangrijk punt is dat de ijsberg altijd met de stroom meedrijft en onder invloed is van zijn omgeving. Zakt de waterlijn dan komt de persoon meer in zijn kracht te staan en wordt hij/zij veel minder speelbal van de stroming van de omgeving. Hierdoor worden meer eigen keuzes gemaakt.

 

Het TOM Institute biedt het specialisme aan om het onderbewuste verder te ontwikkelen en beter te benutten. Dit gebeurt op individuele basis en zal afhankelijk van de wensen van de deelnemer en/of het bedrijf worden ingeschat en in traject worden gezet. Dit traject zal gemiddeld drie tot twaalf maanden duren waarin wekelijks een ontwikkelingssessie van 2 uur zal plaatsvinden.

 

Het TOM Institute houdt intake gesprekken met de deelnemers om te peilen of ze wel of niet bereid zijn zich in te zetten voor persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. Mocht blijken dat er te weinig draagvlak is om mee te stromen in de bedrijfscultuur of dat er te veel weerstanden zijn om te veranderen,  spatie weghalen dan zal het TOM Institute hoogstwaarschijnlijk een negatief advies uitbrengen om een traject te starten. Vanzelfsprekend zal een dergelijk besluit in overleg met alle desbetreffende partijen plaatsvinden

 

TOM Institute richt zich op de niche van het veranderen en verbeteren van het onderbewuste, en deze concreet naar de wens van de klant of persoon aanpassen. Dit geldt ook voor de investeringen en trainingen. Indien gewenst kan Het TOM Institute BV ook een adviserende en bemiddelende aanbieden omtrent eventuele, noodzakelijke cognitieve vaardigheden.

UA-4100807-1