De achtergrond

De achtergrond


Hoewel non-verbale communicatie ouder is dan verbale, talige vormen van communicatie, is de systematische bestudering van non-verbale communicatie van veel recenter datum dan de bestudering van taal en letterkunde. In dit hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven van de (wetenschappelijke) inzichten die relevant zijn voor het begrijpen van non-verbale communicatie.

Ons methode en kijken naar mensen, stoelt op zowel de klassieke- als de moderne psychologie. Die begint bij Darwin. Hij stelde dat expressie van emoties wereldwijd hetzelfde is, ongeacht cultuur of huidskleur. Basisemoties, zoals verdriet, woede, vrees, afschuw en plezier zijn universeel emoties en zijn in alle culturen gelijk.

Moderne pioniers op het gebied van non-verbale communicatie. Ekman’s wetenschappelijk aanpak: wat zie ik? En de vertaling van Goodfield naar controle en non-verbale gedrag.

 

UA-4100807-1